Oferim equips  per a refrigeració d’alta capacitat. Podem donar el control exacte de la temperatura  amb la millor eficiència tant energètica com de control de l’aire, de les humitats, sempre segons les característiques de cada edifici.